Singurul training din România ce răspunde celor mai des formulate întrebări ale cursanților din ultimii ani:

 • „Ce faci când negocierea nu mai funcționează? Când de la an la an furnizorul și-a redus prețurile și a ajuns la limita profitabilității?”
 • „Ce faci când tu ești prea mic față de puterea furnizorului? Când efectiv ești în poziție de slăbiciune?”
 • „Cum procedezi atunci când furnizorii sunt deja stabiliți și ai cu ei atât în spate cât și în față o relație pe mulți ani?”
 • „Pentru unele produse, licitațiile efectiv nu mai sunt o opțiune. Cum câștigi astfel putere în negocierile cu furnizorii?”
 • „Ce mai poți face pentru a-ți atinge obiectivele atunci când pare că nu mai este nimic de făcut?”

Înscrierile se fac prin email la adresa: alina.ionita@purchasingtraining.ro
Pentru informații suplimentare sunați la 0723.302.646

managementul performantei si relatiei cu furnizorii
În cele trei zile de curs vei putea învăța modele și tactici care te vor ajuta să evaluezi performanța furnizorilor și să eficientizezi relația cu aceștia.

Pornind de la:

 • Importanța și beneficiile SPRM în contextul responsabilităților achizițiilor moderne;
 • Modelul portofoliului de achiziții Peter Kraljik, instrument strategic de identificare a furnizorilor cheie pentru organizație;
 • Matricea preferințelor furnizorilor și interdependențele cumpărători – furnizori;
 • Matricea ponderată de selecție a furnizorilor.

Trecând prin:

 • Etica în relațiile cu furnizorii; codul de conduită al achizitorului și al furnizorului;
 • VIPER model: definirea performanței de care avem nevoie din partea furnizorilor;
 • Segmentarea și clasificarea furnizorilor;
 • Costurile calității și evaluarea performanței furnizorilor;
 • Ciclul de viață al relațiilor cu furnizorii.

Ca în final atenția să se concentreze pe:

 • Motivarea și dezvoltarea furnizorilor;
 • Încurajarea inovației furnizorilor;
 • Spectrul relațiilor cu furnizorii;
 • Relațiile colaborative cu furnizorii: premise, beneficii, caracteristici;
 • Persuasiunea, carisma și principiile influențării;
 • Riscurile și vulnerabilitățile SRM.

Abilități pe care le vei dobândi în urma acestui curs:

 • Ințelegerea perspectivei furnizorilor, fundament  al unei negocieri de success;
 • Evaluarea corectă a importanței produselor achiziționate de la anumiți furnizori, în scopul reducerii dependenței de un număr mic de furnizori și maximizării potențialului de reducere de costuri;
 • Identificarea atractivității furniorului față de tine, în calitate de client, în scopul evitării relațiilor de afacere toxice și vădit adversariale;
 • Conștientizare asupra particularităților fiecărei categorii de produse achiziționate și a relațiilor optime ce trebuie derulate cu furnizorii acestora;
 • Importanța cuantificării costurilor calității furniorilor în contextul reducerilor de costuri la nivel de organizație;
 • Identificarea corectă a așteptărilor pe care le avem din partea furnizorilor și transformarea acestora în obiective de performanță;
 • Soluții de motivare a furnizorilor când negociezi din poziție de slăbiciune;
 • Înțelegerea spectrului relațiilor cu furnizorii și a caracteristicilor relațiilor colaborative;
 • Aplicarea tehnicilor de persuasiune în contextul relațiilor și performanței furnizorilor;
 • Întelegerea perspectivei furnizorilor, fundament al unei negocieri de succes;
 • Deprinderea ascultării active și a gândirii orientate către obiective;
 • Deprinderea gândirii out-of-the-box, generatoare de soluții și modalități de creștere a inovației personale și a furnizorilor.

 

Adresabil personalului implicat în:

 • Îmbunătățirea performanței și calității furnizorilor;
 • Dezvoltarea relațiilor cu furnizorii strategici;
 • Reducerea costurilor totale ale achiziției (TCO).

Ce spun cursanții noștri anteriori despre acest training:

Înscrie-te acum la acest curs. Trimite un email la: alina.ionita@purchasingtraining.ro
Pentru informații suplimentare sunați la 0723.302.646

Informații suplimentare

Rezervarea locurilor se face în ordinea înscrierii.

Atenție, locurile sunt LIMITATE, vom forma o grupă mică de maxim 15 persoane, pentru a putea lucra efectiv și eficient

 

Dată susținere training:  

Timișoara, 21-23 noiembrie 2018

Oferta și politica de reduceri

Tarif standard:

1240 lei / participant

Tariful include: suport de curs, diplomă de participare, coffee breaks și alte surprize plăcute.

 

Tarif înscriere timpurie:

Pentru înscrierea până în data de 23 septembrie 2018 beneficiați de o reducere de 15%, tariful fiind 1 050 lei / participant

 

Tarif pentru cursanții anteriori:

Cursanții anteriori ai Purchasing Training beneficiază de o reducere de 25% din tariful standard, tariful preferențial fiind de                  930 lei / participant

 

Reducere de grup:

Pentru înscrierea a două sau mai multe persoane beneficiați de o reducere suplimentară de 5%.

 

Înscrie-te acum la acest curs.

Pentru informații suplimentare sunați la 0723.302.646

Printre clienții anteriori ai acestui training se numără:

NN
Conduent
Servier Pharma
Dacia Plant
SEA
Eurogas
World Class
HABAU
VIMETCO
Rompharm
Merck
Farmexpert
Minet Conf
Algernon
TRW Airbag Systems Roman
HPT
COINDU
OMYA CALCITA
BIP MOBILE