Creează-ți propria procedură de achiziții și descoperă oportunitățile de eficiență, efectivitate și reduceri de costuri care rezidă în procesul de achiziție, de la apariția nevoii la plata facturii.

În ultimul deceniu, Achizițiile s-au transformat dintr-o funcție de prestări de servicii, ale cărei obiective erau exprimate în ecuații de preț, calitate și livrare (cei 5R ai achizițiilor) într-o funcție care își aduce contribuția la obținerea avantajului competitiv durabil prin asigurarea continuității aprovizionării, prin reducerea costului total de achiziție, prin reducerea riscurilor în raport cu furnizorii, prin contribuția la inovare și dezvoltare.

În unanimitate, specialiștii în domeniu afirmă că Achizițiile nu mai trebuie privite drept o funcție reactivă! Din contră, rolul său este unul strategic, activitățile specifice de achiziții fiind derulate în baza unei strategii și într-un mod care servește îndeplinirii obiectivelor generale ale organizației.

Practic, datorită externalizărilor, companiile nu mai concurează individual pentru avantajul competitiv, ci prin lanțurile întregi de aprovizionare. Devine astfel vitală trecerea de la o abordare tactică, pe termen scurt a achizițiilor, în care activitățile sunt mai mult tranzacționale, de valori mici și repetitive, iar furnizorul este “adversar”, la o abordare strategică, pe termen lung, având în vedere viziunea holistică asupra satisfacerii nevoilor curente și viitoare ale organizației.

Abordare care pune accent pe etica în achiziții, pe procese profesioniste de selectare a furnizorilor, de negociere și contractare în scopul reducerii de costuri și câștigului de eficiență și efectivitate în derularea activităților de achiziții.

Selectarea strategică a furnizorilor – source– to pay – înseamnă mai mult decât negocierea prețului cu un anumit furnizor, pentru rezolvarea unei nevoi punctuale. Presupune identificarea corectă a nevoii, definirea ei clară și completă sub forma specificațiilor și alegerea furnizorilor optimi pentru companie, într-o asemenea manieră încât aceștia să susțină obiectivele strategice ale companiei și declarația de valoare a acesteia.

Selectarea strategică a furnizorilor este punctul de plecare pentru construirea unui climat în care furnizorii să fie încurajați și susținuți să își îmbunătățească în permanență performanța, timpul de livrare, să își reducă în mod constant rata de rebut, să genereze valoare sporită companiei și clienților acesteia, să identifice oportunități de reducere a costurilor.

Cui se adreseaza
  • Profesioniștii din domeniul achizițiilor care nu au mai participat până acum la un training specializat și care vor să aibă o viziune strategică asupra responsabilităților și importanței funcției de achiziții, dar și să-și însușească o structură corectă de implementat în toate procesele de achiziții.
  • Persoanelor interesate să deprindă o profesie dinamică, aflată într-un trend ascendent ca popularitate și recunoaștere;
  • Partenerilor de afaceri care intră în contact cu personalul de achiziții din alte organizații, pentru a deprinde modul de gândire strategic al proiectelor de achiziții și a beneficiilor pe care urmarea pașilor corecți le aduce atât clienților cât și furnizorilor;
  • Clienților interni implicați în proiectele de achiziții pentru a genera în interacțiune cu funcția de achiziții comportamente care să susțină obiectivele generale și să evite apariția obiectivelor și comportamentelor disfuncționale;
  • Persoanele responsabile de reducerea costurilor în companii (manageri, contabili etc.) interesați de tehnici de reducere a cheltuielilor fără a stopa achizițiile sau a îngheța salariile.
  • Consultanților implicați în proiecte de restructurare organizațională în scopul integrării corecte a funcției de achiziții în noile procese.
  • Antreprenorilor care vor să deprindă modul corect de selectare a furnizorilor și de gestionare a cheltuielilor cu furnizorii.
Beneficii training:
După participarea la acest curs, vei avea un grad mai mare de înțelegere a domeniului achizițiilor și implicit a strategiilor cele mai potrivite de alegere a furnizorilor. Vei învăța, printre altele:
 • Importanța, rolurile și responsabilitățile funcției de achiziții – cu ajutorul acestor cunoștințe vei putea aduce un plus de valoare în compania ta.
 • O structură logică formată dintr-o serie de pași ușor de parcurs pentru a-ți construi în mod corect procesul de achiziții, indiferent de specificul proiectului tău.
 • Cum să-ți formezi o gândire orientată către obiective și rezultate.
 • Cum să-ți construiești strategii distincte de achiziție și negociere cu furnizorii în funcție de tipologiile de produse și furnizori.
 • Cum să treci de la răspunsul la problemele apărute, adică o abordare reactivă, de „stingere a incendiilor” la preîntâmpinarea acestora, printr-o atitudine strategică și proactivă.